Helpompi hengittää -päivätyökeräys

Hengitysliiton Helpompi hengittää -päivätyökeräyksellä kerätään varoja neuvoloiden käyttöön tarkoitettujen häkämittareiden hankkimiseksi. Näiden mittareiden avulla pystytään mittaamaan odottavien äitien ja sikiöiden elimistön häkäpitoisuuksia. Laitteet ovat välttämättömiä apuvälineitä, joilla voidaan havaita lapsen kehitykselle haitallisia riskitekijöitä ja puuttua niihin hyvissä ajoin ennakkoon.

Häkämittari

Jaa tämä sivu:

Helpompi hengittää -päivätyökeräys

Aikuinen ja lapsi
Helpompi hengittää -päivätyökeräys
Vauvan syntymä on yksi elämän vaikuttavimmista tapahtumista ja uusi ihminen määrittelee äidin, isän ja heidän lähipiirinsä elämää tulevina vuosina. Terveellinen kasvuympäristö on jokaisen lapsen oikeus elämän alusta lähtien. Odotusaika ja syntymän jälkeiset kuukaudet ovat vauvan ja äidin terveydelle hyvin merkittävää aikaa. Olosuhteet, joissa lapsen terve kehitys varmistetaan mahdollisimman hyvin, riippuu elintapojen valinnoista ja näitä valintoja kannattaa tukea.
Tupakansavua
Tupakointi vahingoittaa sikiötä
Odottavien äitien tupakointi on yksi suurimmista raskauden aikaisista riskitekijöistä. Tupakansavu muun muassa heikentää sikiön hapensaantia, altistaa raskaushäiriöille ja myös vastasyntyneen ongelmille. Häkämittareiden avulla voidaan seurata odottavien äitien ja sikiöiden elimistön häkäpitoisuuksia ja näin pienentää haitallisia vaikutuksia.
Koululaisia
Oppilaskunnalle
Päivätyökeräys on nuorelle konkreettinen tapa osallistua ja antaa positiivisella tavalla esimerkki siitä, miten yksittäiset teot ovat merkittävä alku isoille kehittämistoimenpiteille.  Kotimaassa on lukuisia kohteita, joissa kansalaisten apua tarvitaan ja näihin oppilaskunta voi omilla valinnoillaan vaikuttaa.

Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää

Puhdasta ilmaa

Hengitysliitto ry

Hengitysliitto ry on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka on tehnyt hengityssairaiden edunvalvontaan ja oikeuksiin liittyvä työtä vuodesta 1941 alkaen, jolloin keuhkotuberkuloosi oli Suomessa vielä yleinen ja pelätty sairaus.

Hengityssairaudet koskettavat nykyisin lähes miljoonaa suomalaista ja heidän läheistään. Suurimpia hengityssairausryhmiä ovat astmaa, keuhkoahtaumatautia ja kroonista keuhkoputkentulehdusta ja uniapneaa sairastavat. Rakennusten lisääntyneet home- ja kosteusvauriot ovat puolestaan kasvattaneet sisäilmasta sairastuneiden määrää. Kosteus- ja homevaurioisissa päiväkodeissa ja kouluissa lapsella on 4 kertainen riski sairastua astmaan. Työtä siis riittää tulevaisuudessakin.

Hengityssairaiden hyväksi tehtävää työtä

Hengityssairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain miljardiluokan kustannuksia. Ne myös aiheuttavat sairastuneille ja heidän läheisilleen huolta selviytymisestä ja mahdollisuudesta jatkaa hyvää elämää. Hengitysliitto kerää monin tavoin varoja, joita käytetään kohdennetusti hengityssairaiden jokapäiväisen elämän parantamiseen, ohjaukseen, neuvontaan ja edunvalvontaan. Yksityisten kansalaisten lahjoittamat varat ovat auttaneet merkittävästi hengityssairaiden hyväksi tehtävää työtä.

Lue lisää www.hengitysliitto.fi